Avgift

Priser

1 månad - 200 :-
Stödmedlem - 200 :- / år

Betalning sker på Ippon postgiro nr: 54 57 58-5 eller på Ippons Swish: 123 562 426 7
Träningsavgiften skall vara oss tillhanda sista vardagen i månaden