Avgift

Från den första Januari 2017 har vi ändrade träningsavgifter. Alla grupper betalar nu samma avgift oberoende av grad.

Priser

1 månad - 200 :-
3 månader - 600 :-

Betalning sker på Ippon postgiro nr: 54 57 58-5 eller på Ippons Swish: 123 562 426 7
Träningsavgiften skall vara oss tillhanda sista vardagen i månaden